Με την αγορά οποιουδήποτε μοντέλου smartphone της NOA, δικαιούστε πλήρη κάλυψη εγγύησης για δύο χρόνια.*


The guarantee user confirms that he or she has read the General terms of NOA PREMIUM CARE guarantee and that he or she has agreed to them. The guarantee user confirms that the information provided is accurate and true. False, misleading or incomplete data may lead to the refusal of the NOA PREMIUM CARE guarantee rights claim or a demand for the reimbursement of funds. The guarantee user agrees that his or her data can be forwarded to contracted partners and cooperators, but only for the purpose of the case evaluation. The guarantee user consents with any and all research that is related to the reimbursement case, including all judicial and legal documentation.

*Premium Care Στοιχείο εγγύηση
καλύπτουν όλες τις ζημίες που υπέστησαν:

 • Βραχυκύκλωμα και γείωση
 • Μη ελεγχόμενη ηλεκτρική εκκένωση, στατική φόρτιση και ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
 • ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιά, βροντές, έκρηξη, πρόσκρουση ή πτώση αεροσκάφους, τα μέρη ή το φορτίο της, καθώς επίσης αργή καύση, μαυρίσματος, καύση, λάμψη ή έκρηξη και από κατάσβεση της φωτιάς
 • Κλοπή με διάρρηξη
 • Μηχανικές βλάβες που δεν έχουν συμβεί λόγω αμέλειας του χρήστη
 • Μέσα από την παραμέληση του χρήστη (πέφτει πάνω σε σκληρές επιφάνειες, διάφορες διαρροές υγρών κ.λπ.)
 • Έκρηξη και άλλες ζημιές που προκαλούνται από αρνητική πίεση
 • ζημίες που προκαλούνται από ανωτέρα βία (πλημμύρες, βράχια, καταιγίδες, χιονοθύελλες, χιονοστιβάδες και άλλες φυσικές καταστροφές)

Ειδοποίηση

 • Τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.
 • Η εγγραφή εγγύησης πρέπει να γίνει μέχρι τις 15 ημέρες μετά την αγορά της συσκευής.
 • Η εγγραφή πραγματοποιείται με μη αυτόματο τρόπο, οπότε παρακαλούμε επιτρέψτε τουλάχιστον τρεις ημέρες για την παραλαβή επιβεβαίωσης.
 • Οι ζημίες πρέπει να αναφέρονται εντός 10 ημερών από την εμφάνιση , προκειμένου η εγγύηση να είναι έγκυρη.